Niektoré okná programu "Záložňa pre Windows" ("Pawn-office for Windows")

Hlavná ponuka Hlavná ponuka programu
Príjem veci do záložne - program automaticky ponúkne nastavený termín výberu. Zákazníkov vyberáme zo zoznamu zákazníkov. Príjem veci do záložne

Pri výbere program na základe kalendára vyráta percentá a sumu, ale sa dá zadať aj individuálny úrok. Výber veci zo záložne

V prehľade zmlúv farebne sú označené veci v záložni, predlžené, vybraté, predané... Prehľad záložných zmlúv

Parametre záložne Kalendár

Cenníku môžeme predpísať obluhe doporučené sumy za jednotlivé veci Cenník tovaru - doporučenie

Prehľad denných uzávierok - tlačiť sa dá ľubovoľné obdobie Denné uzávierky záložne

Prehľad o požičaných sumách (trend vývoja) Hodnota vecí v záložni Prehľad - príjem, výdaj, zisk

Denník pokladne obsahuje všetky finančné operácie Prehľad pokladne - všetky peňažné operácie

Zoznam prepadnutých vecí v predajni Veci po termíne - na predaj

Predaj prepadnutých vecí Predaj prepadnutých vecí