Školenia

Základy práce s PC - základné časti PC, základná obsluha, užívateľské programy
  Windows - Windows 3.11, Windows 95/98, Windows XP, ...
  MS Excel - práca s programom, funkcie, ...
  MS Word - práca s programom, funkcie, ...
  PC Suite od Software602 - základy práce. Popis produktu na adrese
  Čiarkový kód (BarCode) - základný princíp, typy.

  MS DOS - adresárová štruktúra, práca s adresárom, so súborom,...
  OS/2 Warp - základná obsluha
Školenia robíme aj priamo u zákazníka, aj pre menší počet záujemcov.

Naspäť