Vitajte na našich stránkach

Naša firma vznikla v roku 1989. Od svojho vzniku sa zaoberá s vývojom softwaru na zákazku - najprv v jazyku C++ pre operačný systém MS DOS, a od roku 1995 v Delphi pre systémy Windows, školeniami a administráciou sietí.

Prvý väčší projekt bol program Záložňa (naštartovaný v r. 1989), ktorý bol preložený aj do českého jazyka a neskôr (r. 1999) prerobený pre operačný systém Windows.
Toho času systémy pre operačný systém DOS ešte bežia, ale podporovaný je už len vývojová vetva pre Windows.

Ďalší projekt bol program GoldSmith (r. 1993) pre zlatnícke firmy, vyvíjaný tiež najprv pre MS DOS a neskôr pre Windows (od r. 1995).

Po schválení zákona o registračných pokladniciach, do programu pre maloobchod bola zapracovaná podpora fiskálneho modulu (FM) THEMIS. Od roku 2001 naše programy spolupracujú aj s registračnou pokladnicou EURO-ALPHA 2000 T, EURO-500 Handy. Od firmy Elcom. Od apríla 2003 programy podporujú aj FMAXIS, Od novembra 2008 je podporovaný aj Fiskálny modul VAROS FM 3000. a Fiskálny modul EASY-POS.

V roku 2000 sme začali podporovať aj čiarkový kód v programe pre maloobchodné predajne.

V roku 2005 sme vyvinuliprogram Hlasovanie - ktorý umožňuje hlasovanie na valnom zhromaždení pozemkových spoločenstiev.

V roku 2006 sme naštartovali projekt Mobilservis - určený pre záručné a pozáručné servisy mobilných telefónov. Automaticky generuje reporty pre spoločnosť Nokia. Tlačí "Preberacie protokoly" a "Servisné listy". Je zabudovaný aj sklad náhradných dielov.

(c) Copyright VATSOFT EUROPe, 2003-2006