Služby

  Administrácia počítačov
  Administrácia sietí - Windows (client-server, peer-to-peer), Novell Network
  Technik fiškálneho modulu THEMIS 94, THEMIS 95, THEMIS 2000
  Technik fiškálneho modulu AXIS

  Príprava PC - príprava nového počítača na prevádzku. Inštalácia operačného systému, rôznych komponent, užívateľských programov.
  Rozšírenie PC - nové komponenty: zvuková karta, grafická karta, modem, sieťová karta, ...
  Oprava PC - výmena vadných komponentov.
  Údržba PC - softwarová a hardwarová údržba, čistenie monitorov, klávesníc, myší.

  Vývoj programov na zákazku
  Web stránky

  Vedenie účtovníctva - jednoduché, podvojné

Naspäť