Produkty

Programy:

Záložňa - verzia pre DOS (bola začatá už v roku 1989 a daná do ostrej prevádzky v r. 1990) a pre Windows (od roku 2000) - Program eviduje prijaté veci do záložne, tlačí záložné zmluvy, sleduje pohyby v pokladni, eviduje zákazníkov - údaje netreba zadávať dvakrát, robí rôzne štatistiky, sleduje prepadnuté veci a ich likvidáciu, pri likvidácii v spolupráci s fiškálnym modulom funguje ako registračná pokladnica. Novinka: Možnosť tlače Príjmových a Výdavkových pokladničných dokladov.

Ukážky z programu tzv. screenshot

  Programy pre zlatníkov - GoldSmith for Windows

 • Predajňa - sklad výrobkov, predaj tovaru, rýchla zákazka (výmena za donesené zlato), opravy, rýchla oprava (keď pracovník opravu vykoná na počkanie), zákazky, výkup zlata, predaj pomocou čiarkového kódu, evidencia bezhotovostných platieb (platba kartou), príjem tovaru z centra cez disketu, inventúra, rôzne štatistiky, možnosť evidencie aj komisionálneho tovaru, s prepojením na FM funguje ako registračná pokladnica
 • Veľkoobchod - sklad výrobkov, evidenica zákazníkov, objednávky, dodacie listy, faktúry, sledovanie platieb, výmena tovaru za donesené zlato, evidencia cudzieho zlata vo firme, objednávky, evidencia dlžôb, inventúra
 • Dealer - sklad výrobkov, dodacie listy, faktúry, inventúra, sledovanie zákazníkov
 • Výroba - sklad rozpracovanej výroby, evidenčné listy zlatníkov, výpočet strát aj na úrovni jednotlivých operácií, výpočet miezd, sledovanie výrobného procesu, kontrola skladu pred zahájením výroby
 • Obrázkový katalóg výrobkov - objednávky priamo z katalógu
 •   Maloobchod - Program je určený firmám a podnikateľom zaoberajúcim sa maloobchodným predajom. Predaj je uskutočnení - aj pomocou čiarkového kódu - priamo zo skladu, takže stále máme aktuálny stav skladových zásob. V časti pokladňa, eviduje všetky peňažné operácie a v prípade potreby tlačí aj pokladničný denník. Príjem tovaru je možné aj elektronickou formou, takže prijať tovar do predajne je len otázkou niekoľkých sekúnd. Program spolupracuje s fiškálnym modulom THEMIS 94, THEMIS 2000, FM AXIS a registračnou pokladnicou EURO ALFA 2000, EURO 500 Handy. Program dokáže evidovať aj platby platobnou kartou. V sklade je možné vytvoriť až 99 podskladov hlavného skladu. Okrem skladovej ceny eviduje a vypočíta predajné ceny podľa zvoleného rabatu. Sleduje pohyby na sklade ako: príjem tovaru, predaj tovaru, poprípade storno, nadnormatívne a podnormatívne zásoby, inventúry, zabezpečí tlač čiarkových kódov, vyhodnocuje jednotlivých dodávateľov, atď.

    Veľkoobchod - sklad, objednávky, dodacie listy, fakturácia, atď.

    Sledovanie dealerov - sklad, predaný tovar, atď.

    Zákazková výroba - žalúzie horizontálne, vertikálne, plastové dvere, podlahové krytiny

    Autobazár

    Komisionálny predaj - príjem vecí do komisie, tlač zmlúv, inventúra, predaj vecí, evidencia vyplácania, tlač výdavkových dokladov, ...

    Splátkový predaj - predaj výrobkov na splátky, rozpis splátok, tlač zmlúv, sledovanie splátok, ...

    Devízová pokladňa

    Došlá/Odoslaná pošta

    Pozemková spoločnosť - Hlasovanie - umožňuje hlasovanie na valnom zhromaždení pomocou čiarkového kódu, eviduje všetkých podielníkov, tlačí výsledky hlasovania, prezenčnú listinu, rôzne štatistiky, ...

  Naspäť